... met een hart voor de zorg én voor elkaar


'Burgers Tegen Corona' heet jou van harte welkom !


Wie zijn wij ?

'Burgers Tegen Corona' is een burgerbeweging die zich inzet  voor de collectieve strijd tegen corona.

Samen willen we alle mensen aanmoedigen om de coronaregels na te leven, we willen iedereen bedanken die zich aan de regels houdt en we willen elkaar ook een warm hart onder de riem steken in deze uitdagende tijden.


Contact

Burgers Tegen Corona is een iniatief van Jo Maes, een gewone burger (contact : soswelzijn@yahoo.com).


De kracht van burgers

Nooit in ons bestaan hebben we als burger zoveel macht in handen gehad als vandaag !

Met 'Burgers Tegen Corona' vormen we allemaal samen de eerste én levensbelangrijkste verdedigingslinie tegen het smerige virus.  Allemaal samen zorgen we voor de kinderen, voor de economie en voor de meest kwetsbare mensen.  Samen houden we de rusthuizen, scholen, muziekscholen, sportclubs, jeugdverenigingen, culturele centra, overheidsdiensten en bedrijven maximaal open.

Met veel enthousiasme applaudisseren we voor de zorgverleners. Met nog meer enthousiasme houden we de druk op de ziekenhuizen laag en beschermen we onze échte helden, de zorgverleners.

 

Doe mee met de 'BTC'-challenge !

Maak een 'BTC'-bordje met behulp van onderstaand sjabloon. Hang het bordje achter het raam (aan de straatkant). Als je wil, dan kan je een foto nemen en deze foto verspreiden via de sociale media.                             De federale Premier en de Gouverneurs van de provincies West-Vlaanderen, Antwerpen en Oost-Vlaanderen geven alvast het goede voorbeeld (zie onder). Ook de gemeente Haacht doet mee :

https://www.haacht.be/burgers-tegen-coronaEen positief verhaal

Corona heeft een enorme impact op onze levens, we kunnen allemaal wat extra steun gebruiken. De problemen zijn zeer divers, onze wereld staat op zijn kop. Mensen worden ziek of worden geconfronteerd met ziekte in hun omgeving. Sommige mensen verliezen een naaste. Corona zet een rem op onze sociale contacten en mensen voelen zich eenzaam. Er is veel angst en onzekerheid : over de gezondheid maar ook over de financiële situatie en de werkgelegenheid.


Met 'Burgers Tegen Corona' willen we iedereen helpen en vooral ook hoop geven, we willen een warme en veilige thuishaven bieden voor alle mensen die het moeilijk hebben. De mens is een sociaal wezen en 'Burgers Tegen Corona' zorgt voor verbondenheid en een collectief doel, nl. het virus onder controle houden en elkaar steunen. Samen krijgen we dit beest klein ! Meer dan ooit is er licht aan het eind van de tunnel !

Bovendien wordt wereldwijd met man en macht naar een vaccin gezocht, dat naar alle verwachtingen binnen enkele dagen of weken beschikbaar is. De tijd speelt in ons voordeel !


Dankbaarheid staat centraal

We danken iedereen die zich zo goed mogelijk aan de regels houdt.

We danken alle wetenschappers, zorgverleners, artsen, politici, overheden en iedereen die zich dag en nacht inzet om het vilaine virus te bestrijden.

We danken iedereen die de samenleving draaiend houdt : de leerkrachten, postbodes, winkelbedienden, bakkers, slagers, politie, logistitieke bedienden, (lucht)havenpersoneel, buschauffeurs, zorgverleners, ambtenaren, de vele vrijwilligers, ...

We danken zeker ook de mensen die thuiswerken en op die manier de verspreiding van het virus zo laag mogelijk houden.

Kortom : we danken alle mensen die op één of andere manier een steentje bijdragen !


Graag wensen we jullie ...

... de kracht om door te gaan, de kracht om de regels te respecteren, de kracht om om te gaan met verlies,

... een schouder om op te steunen, een luisterend oor, een schouderklopje, een warm hart,

....én bovenal een goede gezondheid !


Zorg dragen voor elkaar

We hebben het allemaal moeilijk, hier mag zeker over gepraat worden : op die manier kunnen we onze eigen bezorgdheden uiten en kunnen we elkaar steunen.

We mogen de zorg voor de zwaksten in de samenleving niet uit het oog verliezen : allemaal samen kunnen we voor iedereen zorgen, wees attent voor de noden van de mensen om je heen.


Corona en de bomen

Corona heeft meer dan ooit aangetoond hoe belangrijk 'groen' is in onze omgeving.

Wist je trouwens dat de natuur een cruciale rol speelt in het voorkomen van pandemieën ?

Heldenbossen, gedenkbossen, coronabossen en klimaatbossen, het vormt allemaal één groot geheel.

De strijd voor een beter klimaat vertoont veel gelijkenenissen met  de strijd tegen corona  : 

in beide gevallen vechten we tegen een onzichtbare vijand en hebben we zelf dé sleutel in handen om de strijd te winnen. Samenwerking staat centraal want de kracht van een bos is groter dan de kracht van een boom. Het 'Feest van de boom' dat we in 2021 vieren in Puurs-Sint-Amands zal ook een feest zijn waarbij we vieren dat we corona (eindelijk) overwonnen hebben (https://www.bomencharter.be).


Nu is het aan jullie !

We kijken uit naar jullie (hopelijk positieve) reacties en verhalen.

We wensen jullie allemaal een goede gezondheid en heel veel steun toe !

Dag Boek      dagboek van een gewone burger

 

We zijn flandriens en we geven nooit op (16/9/2020)


Als flandriens rijden we allemaal mee in het peloton van de corona-world-tour.

Onze sterke vrouwen en mannen op kop om ons uit de wind te zetten. Onze kwetsbare renners achteraan, in het zog van de werkpaarden en knechten. De wind beukt hard op ons in maar niets kan ons deren want we zijn echte flandriens : kop-in-kas en duwen, we trappen dat virus verrot.


We zijn Wout en we zijn Remco :  elke tegenslag maakt ons sterker.

We zijn Planckaert en Merckx, maar bovenal zijn we Eddy : samen schrijven we geschiedenis.

We schakelen snel want het virus ligt op de loer, maar we blijven trappen, nooit geven we op.


We laten ons niet in waaiers trekken want enkel als groep kunnen we deze koers winnen, niemand laten we achter. We dragen zorg voor elkaar en we steken een tandje bij want de klim is nog lang naar de Mont de la Santé.


We zijn flandriens en we geven nooit op...De Vikings zijn geland in België (24/9/2020, HLN)


Een versoepeling van de coronaregels op het moment dat het virus in opmars is. Het doet de wenkbrauwen fronsen.

We dansen met de dood, een 'danse macabre' waarbij de luide muziek de stem van elke rationeel debat overstemt.

Een sensationele salsa, een wervelende wals, een dodelijke twist, we dansen tot de muziek plots stopt met spelen, nog 16 dagen te gaan en we zitten in lockdown-light.


Het Zweeds model klakkeloos overnemen is niet enkel onverstandig, het is levensgevaarlijk.

De vrije circulatie van het virus kan een maatschappelijk optimale keuze zijn als je de risicogroepen maximaal beschermt zoals men de 70-plussers beschermt in Zweden. De vrije circulatie van het virus is een optie als je kan rekenen op burgerzin maar eigenbelang lijkt in onze contreien alsmaar sterker te primeren.


De Vikings zijn geland in België en niet alleen de Dijle zal donkerrood kleuren van het bloed. Ook de Schelde, Nete, Demer, Ijzer en de Maas krijgen bloed in de bedding. Forza Corona ! Het Paard van Troje in galop !

Ooit nemen we een voorbeeld aan de Finnen die er in slagen het virus klein te houden, de beste denkbare strategie voor mens en economie, voor jong én oud.


Graag roep ik iedereen op om het gezond verstand te gebruiken en de nieuwe coronaregels links te laten liggen.

Plichtsgetrouw blijven we vasthouden aan de bubbel van 5 en scherpen we onze eigen maatregelen verder aan.

Wij zijn 'Burgers Tegen Corona' en we varen onze eigen koers. De Zweedse Vikings kunnen den boom in, we zijn vinnige Finnen. We laten ons niet temmen door het virus of makke regels. Het Paard van Troje zit in de stal en we zoeken elders een veilig onderkomen.


Welkom in de veilige thuishaven van 'Burgers Tegen Corona' !

Samen varen we een veilige koers want we zitten nu eenmaal in hetzelfde schuitje.For Whom The Bell Tolls (25/9/2020)


Ik woon op 3 km van het UZ Gasthuisberg in Leuven, een bevoorrechte ligging die maakt dat ik nog in leven ben.

Het is al meer dan een week aan de gang en het wordt elke dag een beetje erger, de ambulances die met loeiende sirenes naar het ziekenhuis rijden. Af en aan, af en aan. Het tempo ligt hoog, moordend hoog. Gelukkig kunnen ze wonderen verrichten 'op den berg' en wordt de behandeling van COVID-19 elke dag verder op punt gezet.


Maar toch, ik bid voor de mensen die ze binnenbrengen. Ik bid voor de mensen die op intensieve zorgen liggen en ik bid voor het verplegend personeel. Samen met alle familieleden en 'Burgers Tegen Corona' branden we één grote kaars die symbool staat voor onze verbondenheid en onze inzet voor elkaar.


We kunnen de druk op onze ziekenhuizen zo laag mogelijk houden door onze contacten te beperken. Het aanhoudend geloei van de ambulances voorspelt weinig goeds en de doodsklokken, die wil ik helemaal niet horen luiden. Niet voor mezelf en zeker niet voor jou, niet voor onze kinderen en niet voor onze ouders.Vals plat (4/10/2020)


Langzaam maar zeker gaan de coronacijfers de hoogte in, zoals een fietser langzaam hoogte wint op een stukje 'vals plat'. Je voelt nauwelijks dat je bergop rijdt, maar na een tijdje word je moe. 


We leren zo goed mogelijk samenleven met corona, met vallen en opstaan, met mondmaskers en een goede handhygiëne. We zijn die coronatoestanden allemaal beu, maar we mogen de moed niet opgeven.

Met 'Burgers Tegen Corona' passen we de coronamaatregelen strikt toe, heel wat sympathisanten kiezen er vrijwillig voor om strengere regels te hanteren, voor zichzelf en voor elkaar.


We bevinden ons momenteel in een cruciale fase. Het aantal besmettingen is zonder meer hoog en dat laat zich meer en meer voelen in de ziekenhuiscijfers. In deze fase is een verhoogde waakzaamheid aangewezen en dienen we de meest kwetsbare personen maximaal te beschermen.


Allemaal samen kunnen we de coronacijfers naar beneden halen als we ons gezond verstand gebruiken.  

Niemand verplicht ons om de toegelaten vijf sociale contacten maximaal in te vullen, de wijze raad van minister Vandenbroucke verdient navolging. En ook de waarschuwing van Marc Van Ranst leggen we niet naast ons neer. Met of zonder barometer, voorzichtigheid is geboden. Samen kunnen we er voor zorgen dat we dit stukje 'vals plat' snel achter ons laten en dat we binnenkort weer kunnen genieten van de nabijheid van de mensen waar we het meest van houden....UZ Gent - Wevelgem (11/10/2020)


Op 24 september heb ik voorspeld dat we op 10 oktober in lockdown-light zouden gaan.

Mijn voorspelling is niet volledig accuraat, ik wil mij dan ook graag verontschuldigen voor deze voorspelling die te pessimistisch blijkt te zijn. Maar toch, meer en meer specialisten vermelden een lockdown als worst-case scenario.


Graag wil ik iedereen dan ook oproepen om de regels zo goed mogelijk en liefst perfect op te volgen.

We zitten in de fase van de laatste kans om een lockdown te vermijden. 

Met veel spanning heb ik Gent-Wevelgem gevolgd, een 'adembenemend' spannende koers die ons langs ons collectief oorlogsverleden leidt, en dat brengt ons weer bij de strijd van vandaag, de strijd tegen corona.


De beste renner maakt geen schijn van kans zonder een degelijke fiets, een fiets is waardeloos zonder ketting. Als de ketting breekt dan geraak je geen meter meer vooruit tenzij je nog wat kan uitbollen in een afdaling. Wat corona betreft zitten we allesbehalve in een afdaling. We hebben nood aan een goed uitgeruste fiets, een fiets met een ketting.

Die ketting, dat zijn wij allemaal, ieder van ons is een schakel in de ketting. Als er één schakel wegvalt, dan valt heel de ketting uit elkaar. De overgrote meerderheid van de mensen houdt zich aan de regels en dat is goed, maar niet goed genoeg.


Als we de koers willen winnen, en dat willen we, want we zijn nu eenmaal flandriens, dan moeten alle schakels van de ketting optimaal functioneren. Het is onze plicht om de druk op de ziekenhuizen laag te houden en de meest kwetsbaren te beschermen. En ja, ik besef maar al te goed hoe moeilijk het is om de maatregelen na te leven. Maar ik besef nog beter hoe het voelt om ziek te worden of om een geliefde te verliezen.

 

Mijn bewondering voor alle mensen die zich strikt aan de regels houden is groot, oneindig groot. De mensen die zich klein maken en zich gedragen als een schakel in de ketting verdienen alle respect zoals onze zorgverleners alle respect verdienen, niet enkel met woorden maar meer nog met daden. De mensen die zich als een schakel gedragen wil ik graag een bloemetje en ook wat olie geven, want een gesmeerde ketting kan (Kemmel)bergen verzetten, binnen en buiten het UZ Gent.Een schaakspel op leven en dood (15/10/2020)


Noodgedwongen spelen we een spelletje schaak tegen Corona en het is allesbehalve een vrijblijvend spel, het is een strijd op leven en dood. Telkens Corona toeslaat, verdwijnt een stuk van het bord, een stuk dat symbool staat voor een deel van onze samenleving. Een goede schaker denkt 10 zetten op voorhand en dat is nodig want Corona slaat hard en ongenadig toe op elk onbewaakt moment.


De schakers zitten achter het bord en ze spelen het spel. De politici zijn onze schakers, zij zijn de strategen bij uitstek. Ze verschuiven de stukken naar believen om elke aanval af te slaan en onze vijand in het hart te raken. Onze grootmeesters doen hun uiterste best om alle schaakstukken te vrijwaren, maar niets in dit leven loopt perfect.


Op het speelveld staan 16 stukken aan elke zijde van het bord.

Op de eerste rij staan 8 pionnen, ze vormen de eerste en levensbelangrijke verdedigingslinie tegen de aanvallen van Corona. Die 8 pionnen, dat zijn wij, de gewone burgers die een dam vormen tegen het virus als we ons aan de regels houden. De 8 pionnen op een rij vormen de piekeniers uit de Guldensporenslag : ze kunnen de vijand in het zand doen bijten en de cavalerie ten gronde richten. Elke piekenier die ontbreekt in de falanx vormt een bres waarlangs de vijand kan doorstoten tot in het hart van onze linies. Elke pion die we verliezen, verzwakt onze positie.


Achter de pionnen staan 2 torens, in de hoeken van het veld. Het zijn robuuste stukken die zich in rechte lijn voortbewegen. Met onze torens kunnen we de 2 vijandige torens en het leger van Sauron in bedwang houden, met een knipoog naar Tolkien. Op onze torens staan de torenwachters, de huisartsen en het personeel van de triageposten. Onze torenwachters behouden het overzicht over het slagveld en zien waar de vijand zich schuilhoudt.


Naast de torens staan de paarden, de creatieve en frivole stukken die over elke hindernis springen. De virologen en de infectiologen vormen de werkpaarden van ons leger, de cavalerie die snel kan uitvallen om bressen te dichten en de vijand in de pan te hakken. Dag en nacht staan ze paraat met raad en daad en binnenkort (hopelijk) ook met een vaccin.


Vervolgens komen we bij de lopers, dat zijn onze koeriers en boodschappers die zich in schuine lijn voortbewegingen naar alle uithoeken van het veld. De lopers symboliseren iedereen die de samenleving draaiend houdt, van logistiek bediende tot chef-kok, van postbode tot leerkracht, van piloot tot havenarbeider.


In het midden van het bord staat de Koningin, trouw aan de zijde van de Koning. Zij is het pronkstuk van het spel, het meest veelzijdige en waardevolle stuk dat de eigenschappen van een toren en een loper combineert. De Koningin zet zich dag en nacht in om mensenlevens te redden, dikwijls met gevaar voor eigen leven. Vanzelfsprekend gaat het over onze échte helden, de mensen uit de zorgsector en het medisch personeel in de ziekenhuizen. Zonder Koningin maken we geen schijn van kans tegen Corona, maar zelfs onze krachtige Koningin is niet bij machte alle aanvallen af te slaan.


Las but not least komen we uit bij de Koning, het hart van onze samenleving. De Koning staat symbool voor alle mensenlevens die op het spel staan, letterlijk en figuurlijk. Als de koning schaak staat, dan verliezen we duizenden mensenlevens. Als de koning schaakmat is, dan wordt onze bevolking gedecimeerd. Om deze rampspoed te voorkomen staan alle stukken ten dienste van de Koning.


En dat brengt ons weer bij de pionnen, die de eerste verdedigingslinie vormen om elke aanval tegen de Koning af te slaan. Als gewone burger kunnen we de eerste aanvalsgolf van Corona tegenhouden, gewoon door de spelregels te volgen. We mogen deze unieke kans om onze Koning te beschermen niet uit handen geven.


Allemaal samen tegen Corona, zij aan zij in de falanx, er is gewoon geen alternatief ...


Ik kreeg een bijzonder mooie reactie van een bevriende grootmeester :

Volgens de Fransman François-André Danican Philidor (1726 – 1795) zijn pionnen de ziel van het schaakspel: (…) ‘de bien jouer les Pions: ils font l’ame des Echècs : ce font eux uniquement qui forment l’attaque et la defence ; et de leur bon ou mauvais arrangement, depend entierement le gain ou la perte de la Partie.’Alexander en Frank de Grote(n) (19/10/2020)


Groot is mijn bewondering voor de tandem De Croo - Vandenbroucke.

Net als de tandem Van Aert en Van der Poel gaan ze de tegenstander samen te lijf, elk om beurt op kop.


Je zal het maar meemaken, enkele dagen (vice-)premier zijn en een gigantisch probleem op je bord krijgen.

We kunnen niet rond de vaststelling heen dat er op 24 september heel even een foute koers werd gevaren, een koers die aanleiding gaf tot de zwijgstaking van enkele virologen en een exponentiële stijging van de coronacijfers, corona kent geen genade.  Het verleden is voorbij en dat kunnen we niet meer veranderen, hoe graag we dat ook zouden willen. Het is beter het verleden te laten rusten maar we moeten de fouten uit het verleden wel durven benoemen en meenemen in ons leerproces. 


Wat Alexander en Frank laten zien is vakmanschap, dit zijn echte staatsleiders aan het werk.

Geen halfslachtige oplossingen maar krachtig en kordaat optreden, de rottende plek naar alle verwachtingen diep genoeg wegsnijden uit de appel. Al weet je dat nooit en bestaat de kans dat er de volgende dagen nog sterker ingegrepen moet worden. Het valt bovendien niet uit te sluiten dat onze ziekenhuizen de toestroom van patiënten niet aan zullen kunnen. Ik hoop dan ook dat Mutti Merkel ons zal steunen in geval van nood.


En ja, ik besef dat dit een bijzonder zure appel is voor de café- en restauranthouders. Ik wens hen niet enkel mijn steun te betuigen met woorden, meer dan wie ook hoop ik dat ze ook voldoende financiële compensaties krijgen. We kunnen niet aanvaarden dat ze het kind van de rekening worden. Solidariteit staat centraal in de strijd tegen corona en als belastingbetaler wil ik graag solidair zijn met de getroffen sectoren.


Het staatsmanschap en de krachtige communicatie van onze Grootmeesters dwingen respect af.

Groot is mijn bewondering voor Alexander en Frank de Grote(n). De strijd tegen corona is in goede handen en dat stemt mij hoopvol en hoop is wat we nodig hebben in deze donkere dagen.

Hoop doet leven, samen met het vaccin dat we binnenkort mogen verwachten.We shall never surrender (23/10/2020)


De toekomst ziet er niet zwart uit maar gitzwart. Defensie maakt zich klaar om ondersteuning te bieden.

'Nous sommes en guerre', zeker in het zuiden van het land. Ook in Vlaanderen is de toestand allesbehalve rooskleurig, we gaan zware weken tegemoet. De analyse van wat allemaal misliep, moeten we vandaag niet maken, dat doen we pas als de orkaan geluwd is.


Vandaag rechten we onze rug, allemaal samen. Vandaag beschermen we elkaar maximaal als soldaten in de loopgraven. We staan allemaal samen in de frontlinie, allemaal pionnen naast elkaar. De man met de zeis staat klaar om elke fout genadeloos af te straffen. We kunnen niet toelaten dat onze loopgraven graven worden.


Vandaag roep ik iedereen op om de coronaregels strikt op te volgen, er staat té veel op het spel.

Wie er vrijwillig nog een schepje bovenop doet, die verdient alle lof. De mensen die leven als een kluizenaar, al maanden aan een stuk, zijn de mensen die de samenleving redden. Zij zijn onze superbarrières in de strijd tegen corona.


Samen roepen we : 'you shall not pass' tegen corona. Wij zijn de 'Burgers Tegen Corona', nooit geven we op.

We shall never surrender !5 redenen waarom we geen derde coronagolf krijgen in België (14/11/2020)


1. Een ezel stoot zich geen drie keer aan dezelfde steen.

Eindelijk zijn er 'lessons learned'. Iedereen heeft ondertussen begrepen dat het maatschappelijk optimaal is om het aantal besmettingen laag te houden. Op die manier bekomt men de best mogelijke situatie voor de bevolking, de bedrijven, de zorgverleners en het medisch personeel.


2. De juiste mensen zitten aan het stuur.

De politieke ploeg die aan zet is op federaal niveau is zeer goed bezig, zowel inhoudelijk, strategisch als communicatief.

De gewesten werken maximaal samen met het federale niveau. Onze Gouverneurs spelen een glansrol, samen met de lokale besturen. Het draagvlak voor de coronamaatregelen stijgt verder dankzij gerichte communicatie en een rationeel, standvastig en wetenschappelijk onderbouwd coronabeleid.


3. De juiste mensen geven advies.

De corona-ontkenners hebben het schip verlaten. Het team van de coronacommissaris is ijzersterk.

De juiste mensen zitten (eindelijk) op de juiste plaats.


4. De (medische) technologie verbetert.

Het testen zal sneller en efficiënter verlopen, samen met een verbeterde contacttracing.

Ook de behandeling van patiënten met COVID-19 zal verbeteren. De bescherming van de woonzorgcentra neemt verder toe.


5. Er komt een vaccin. Binnen enkele weken kunnen we over een werkzaam vaccin beschikken.